Friday, 19/08/2022 - 12:54|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HẢI
 • Nguyễn Văn Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917.192592
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phục trách công tác PCGD-XMC, Đoàn - Đội, Y tế trường học

 • Trần Văn Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915.886378
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Kế toán

 • Tô Văn Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0918.973.051
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác tổ chức, Thi đua khen thưởng

 • Trần Xuân Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0918.987759
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Văn phòng, Thư viện - Thiết bị