Friday, 19/08/2022 - 11:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HẢI
 • Nguyễn Minh Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0944.172290
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học