Friday, 19/08/2022 - 12:11|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HẢI
 • Tôn Nữ Thanh Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0848.87.83.87
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Ngành học Mầm non