Friday, 19/08/2022 - 11:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HẢI
 • Trương Hà Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0918.246.015
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác hành chính, thi đua khen thưởng, PCGD-XMC, chuyên môn THCS

 • Trần Phương Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0902.646349
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác XDCB, chỉ đạo chuyên môn Mầm non, Tiểu học,TV-TB

 • Châu Đông Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0916.300.242
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chỉ đạo chung