PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HẢI

 
 Địa chỉ : Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải

 Điện thoại: 02916.291999
 Emailadministrator@pgddonghai.edu.vn
            pgddonghai.baclieu@moet.edu.vn